Pro-Tran tarafından yapılan ana sayfa (homepage) çevirisi

Bu sayfanın konusu: Ana sayfa çevirisi

Bulgarca
Almanca
İngilizce
Fransızca
İtalyanca
Portekizce
Polonya 'ca
Rusça
İspanyolca
romence
Türkçe
macarca
Çince
hollanda'ca
 
Bütün dünya Pro-Tran 'ı konuşuyor
 
Başlangıç sayfası » Teklif al Hizmetler » Bilgiler » Servis » İrtibat »
   
 

Genel Ticari Koşullar

 
Ara:
 
 
Lütfen genel iş yapma koşullarımızı da inceleyiniz.
1. Madde
Geçerlilik alanı
İşbu genel ticari koşullar tüm ticari alış veriş ve verilen hizmetlerle ilgili tüm sözleşmeler için geçerlidir.
arasında
Pro-Tran, ile Pro-Tran tarafından vazifelendirilen temsilciler
ve
sipariş verenleriniz.
Bundan böyle Pro-Tran, ile Pro-Tran tarafından vazifelendirilen temsilciler kısaca -Pro-Tran olarak anılacaktır.
Siparişin verilmesiyle birlikte siparişi veren bu genel ticari şartları kabul eder.
İşbu ticari şartlar ve ayrıca sipariş verenin ticari şartları ancak ve ancak Pro-Tran şirketinin özel ve yazılı onayıyla değiştirilebilir.
Bunun dışında yapılacak sözlü anlaşmalar geçersizdir. Ticari şartlar ancak ve ancak yazılı bir şekilde değiştirilebilir.

2. Madde
Siparişin kapsamı

Web sayfası tasarımı, web sayfası düzenlemesi ve çeviriler gibi hizmetler nizami meslek ilkeler dahilinde mümkün olduğunca seri ve titiz bir şekilde sunulacaktır.

Sözleşmeye dayalı hizmet siparişi verene teslim edilecektir.

Hizmetin verilmesi için gerekli bilgi ve belgeler zamanında ve istenmeden ibraz edilmelidir. Bunun yapılmaması nedeniyle meydana gelen hatalardan Pro-Tran sorumlu değildir
Belirli ifade şekillerin olası kullanımıyla ilgili istekler (Ör. Özel bir terminoloji) siparişi veren tarafından özellikle belirtilmelidir.
Siparişi veren aksini belirtmedikçe özel terimler genelde bilinen ve genelde anlaşılan çekliyle çevrilecektir. Metinlerin biçimsel düzenlemesi hizmet kapsamında değildir.
Pro-Tran şirketinin anlaşılmayan konuları siparişi verene sorma hakkı vardır. Böyle bir durumda Pro -Tran şirketinin bu hizmeti kendi anlayışı doğrultusunda yarine getirmeye veya başkalarına yaptırmaya hakkı vardır.
Pro-Tran siparişi yerine getirmek amacıyla Üçüncü Şahıslardan yararlanabilir. Bu durumda Pro-Tran sadece ve sadece seçimin titiz bir şekilde yapılmasından sorumludur.

3. Madde
Siparişin verilmesi / Katılım yükümlülüğü

Siparişi verenin elektronik bir ortamda veya başka bir yolla hizmeti sipariş etmesi ve Pro- Tran şirketinin bu siparişi derhal onaylaması ve sözleşmeyi kabul etmesiyle bu sözleşme yürürlüğe girer.
Mümkün olduğunca sorunsuz bir işbirliğinin sağlanması amacıyla bunun dışında telefonla yapılan veya belli bir şekle dayanmayan siparişler de kabul edilecektir. Bu tarz bir çalışmada meydana gelecek sorunların mesuliyeti siparişi verene aittir.
Siparişi veren Pro-Tran 'a siparişin kapsamını, hedef dili ve gerektiğinde terminolojiyle ilgili özel isteklerini belirtir. Bunun dışında çevirin ne amaçla yapıldığını bildirmelidir. Çevrilen metnin web sayfalarına yerleştirilerek kullanılması durumunda bunun bilinmesi özellikle önemlidir.
Siparişin net bir şekilde verilmemesi, hatalı veya eksik bir şekilde verilmesi nedeniyle oluşan gecikmelerden Pro-Tran şirketi sorumlu değildir.
4. Madde
Fiyatlar ve fiyatlar hakkında yapılan anlaşma
Fiyat listelerinde, fiyat tekliflerinde, ve diğer bilgilerde belirtilen fiyatlara yasal KDV ilave edilecektir.
Fiyatlar kelime bazında, satır bazında (bir standart satırın boşluklarla birlikte 55 vuruşu vardır) veya götürü olarak kararlaştırılmış olabilir. Düzeltme amacıyla yapılan okuma işlemi kelime veya satır fiyatına dahil edilmiş olabilir veya bunun dışında harcanan zamana göre mahsup edilebilir.
İstek üzerine fiyat teklifleri yapılabilir. Siparişin kapsamı, metin ve özel istekler denetlendikten sonra bir fiyat teklifi yapılacaktır. Siparişin tam kapsamı bilinmeden, bütün veriler ve metinler mevcut olmadan ancak tahmini bir tutar teklif edilebilir.
Ancak ve ancak gerçekten sarf edilen emek hesaplamada baz alınır.
Pro-Tran şirketi, tamamlanmış kısım için bir peşin ödemenin yapılmasını veya taksit taksit ödemeyi talep edebilir.
Fazla mesai, gece ve bayram günleri çalışmayı gerektiren acil siparişler de önceden anlaşmak şartıyla yapılmaktadır. Gerektiğinde buna uygun ilave bir ücret alınacaktır. İlave hizmetler (Ör. Grafik işleme) ayrı bir şekilde kararlaştırılmalıdır.

5. Madde
Sır saklama

Tüm metin ve veriler gizlilik ilkesiyle işlenip Üçüncü şahıslara verilmemektedir. Pro-Tran şirketi, siparişi verenle ilgili faaliyeti sırasında edindiği bilgileri saklamakla yükümlüdür.

Aynı şekilde gizlilik mükellefiyeti bulunan çalışanlar ve işi tamamlamada yardımcı çalışanlarla beraber çalışma bu yükümlülüğün ihlal edildiği anlamını taşımaz.

Metin ve verilerin elektronik ortamda transferi veya elektronik ortamdaki diğer iletişim şekilleri nedeniyle Pro-Tran şirketi ile Pro-Tran 'şirketinin hizmeti yerine getiren diğer muhtemel yardımcıları Üçüncü Şahısların elektronik ortamda aktarılan bilgilere erişebilmesi nedeniyle işletme ile ilgili bilgilerin, mutlak gizliliğini sağlayamaz.
Pro-Tran şirketi ile Pro-Tran şirketinin hizmeti yerine getiren diğer yardımcıları tarafından çevirileri yapmak için ve web sayfaları düzenlemek için kullandığı program, sistem veya yardımcı araçlar, çeviri tekniği ile hazırlama, işleme veya tekrar düzenleme amacıyla kullandığı tüm kendi programları Pro-Tran şirketinin mülkiyetinde kalacaktır. İlgili proje kapsamında siparişi verenin bunları kullanması mümkündür, bunların Üçüncü şahıslara verilmesi kabul edilemez.

6. Madde
Teslim tarihleri

Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan bir şekilde üzerine mutabık kalınan teslim tarihleri yazılı bir şekilde saptanmak zorundadır. Hizmetin teslim edilmesinde siparişi verenin işbirliğinin gerekli olması halinde, teslim tarihi, siparişi verenin yükümlülüğünü geciktirdiği veya yerine getirmediği süre kadar uzatılır.
Siparişi verenin taleplerini değiştirmesi nedeniyle oluşan gecikmelerde hizmeti teslim süresi buna uygun bir şekilde uzatılır.
Sözleşmeye dayanan hizmetleri grev , toplumsal hareket, doğal afet veya diğer elde olmayan sebepler nedeniyle Pro-Tran şirketi hizmeti yerine getirememekten veya geç teslim etmekten sorumlu tutulamaz.
Pro-Tran şirketinin hizmeti teslim etmede gecikmesi halinde siparişi veren Pro-Tran şirketine uygun bir ek süre tanımalıdır. Bu ek sürenin bitiminde hizmetin teslim edildiği haberi verilmemişse siparişi veren akdin tamamlanmasından feragat edebilir.

7. Madde
Siparişin iptal edilmesi / Sözleşmenin feshi

Siparişi veren, sözleşmeyi ancak ve ancak önemli bir neden nedeniyle fesih edebilir

Yasal veya sözleşmeye dayanan hakkı olmadığı halde siparişi verenin siparişi iptal etmesi halinde, o ana kadar yapılan işler teslim edilir ve bunların ücreti tahsil edilir.
İptal edilen işler asıl sipariş edilen işin % 20 değerinde mahsup edilecektir. Bunun dışındaki muhtemel zararların tanzim edilme hakkı saklı tutulmaktadır.

8. Madde
Eksiklikler / Hatalara itiraz edilmesi

Pro-Tran şirketinin sunduğu hizmetin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını siparişi veren hizmetin tesliminden itibaren derhal, fakat en geç 5 gün içerisinde denetler. Siparişi veren denetleme süresi içerisinde nizami bir şekilde teslim edilmiş hizmeti kabul eder.

Verilen hizmette noksanlıklar, eksiklikler varsa siparişi veren bu eksiklikleri 5 gün içerisinde noksanlıkları kesin bir şekilde tanımlayarak Pro-tran şirketine yazılı bir şekilde bildirir. Aksi durumda verilen hizmetin noksansız bir şekilde teslim edildiği varsayılır (kabul edilir).

Noksanlıklar nedeniyle oluşabilecek talepler ancak yapılan işin düzeltilmesiyle sınırlıdır.
Eksikliğin bir önemi yoksa, üzerine mutabık kalınan hizmetle ilgili herhangi bir önemi yoksa bunların tanzim edilme talebi mevcut değildir. Pro-Tran şirketinin verdiği garantiler nedeniyle sorumlu olması, bilerek hata işlemesi veya ağır kusur gibi durumlar hariç olmak üzere siparişi veren verilen zararın tazmin edilmesini talep etmeye hakkı yoktur.

9. Madde
Sorumluluk

Pro-Tran şirketinin mesuliyeti, sözleşmeye dayanan ve öngörülebilir zararla sınırlıdır. Bu mükellefiyetin tutarı verilen siparişin değeriyle sınırlıdır.
Siparişi veren tarafından doğru olmayan bir şekilde, eksik bir biçimde veya zamanında ulaştırılmayan bilgiler veya veriler nedeniyle veya hatalı veya okunmayan metinler nedeniyle Pro-Tran şirketi herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
Teslimat şekli nedeniyle meydana gelen zarar veya kayıplar için Pro-Tran şirketi mesul değildir.
Siparişi veren, kendini uygun bir şekilde verinin kaybolmasından korumakla mükelleftir. Verilerin kaybıyla ilgili sorumluluk tipik yeniden oluşturma masrafıyla sorumludur. Bunun tutarı uygun emniyet tedbirler alınmış olsaydı (örneğin yedekleme amacıyla yapılan kopyalama işlemi) meydana gelecek zararla sınırlıdır.
Pro-Tran virüsler tarafından meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
10. Madde
Verilerin korunması ve sır saklama
Pro-Tran şirketi, sözleşme gereği yapılacak hazırlık hizmetleri ve bu hizmetlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılacak gerekli verileri muhafaza eder. Bir ağ bağlantısı ve internet bağlantısı nedeniyle bu verilerin amaç dışı kullanımı söz konusu olabilir. Bu nedenle siparişi veren özellikle hassas bilgi ve verileri kendi alacağı emniyet tedbirleriyle izinsiz kullanıma karşı korumalıdır.

11. Madde
Sevkıyat /teslimat

Siparişi veren, siparişi verirken web sayfaların, verilerin ve çevirilerin hangi yolla (hangi ortamda) teslim edilmesi gerektiğini tespit edebilir.

Siparişi veren, hizmetin teslim alındığını kısa bir not aracılığıyla Pro-Tran şirketine bildirmelidir.

Ekspres veya kurye ile ilgili olası masraflar mahsup edilecektir. Sevkıyat riski posta veya kuryeye yapılan teslimatla birlikte postaya, kuryeye veya siparişi verene intikal eder.

Sipariş verenin özel ve yazılı talimatı olmadıkça Pro-Tran şirketi web sayfaları, verileri ve çevirileri elektronik yolla ( e.posta veya FTP Server aracılığıyla teslim edecektir.)
Web sayfaları, veri ve veya çeviriler müşteriye gönderilip buna ait belge (gönderme protokolü) mevcut olduğunda teslimatın gerçekleştiği kabul edilir.
Verilerin e.posta FTP Serveri veya diğer uzaktan teslimat yolluyla yapılan teslimatlara siparişi veren iletilen veri veya metinleri denetlemekle mükelleftir.

12. Madde
Mülkiyet hakkı ve telif hakkı

Bir siparişin yerine getirilmesi çerçevesinde bir telif hakkının ihlali nedeniyle Pro-Tran şirketine karşı bir soruşturmanın başlatılması halinde veya Üçüncü şahısların talep iddia etmesi halinde siparişi verenin, Pro-Tran şirketini bu konuda tamamen feragat ettirme, sorumluluğu üstlenme yükümlülüğü vardır.

Pro-Tran şirketi tarafından oluşturulan hizmetlerin (web sayfaları, tercümeler) mülkiyeti, gelecekte oluşacak talepler dahil olmak üzere ödemenin tamamen yapılmasına kadar Pro-Tran şirketinde kalır. Siparişi veren, ancak ve ancak tüm ödemeleri yerine getirdiğinde kullanım hakkını elde eder.

Hizmetinin ifasıyla birlikte telif hakları veya başka türlü koruyucu yasal hakların oluşması halinde, bir sözleşme ile özellikle siparişi verene devir edilmediği sürece, bu haklar Pro-Tran şirketinde saklı kalır.

13. Madde
Ödeme koşulları
Fatura hizmetin tamamlanması veya bunun teslim edilmesiyle birlikte ödenmelidir. Fatura ele geçtiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ödenmelidir.
Siparişi verenin özel yazılı talimatı olmadıkça, Pro-Tran faturayı elektronik ortamda (e.posta ) aracılığıyla gönderir.
Büyük hacimli siparişlerde Pro-Tran şirketi daha önce kararlaştırılan aralıklarla yapılan bölümlerin teslimatı karşılığında kısım kısım ödemeyi talep edebilir.

14. Madde
Diğer talimatlar

Siparişle ilgili şartların bazıları geçerliliğini yitirdiğinde veya bunların geçersiz olması durumunda Genel Ticari İlkelerde açıklanan diğer şartlar bu durumdan etkilenmez.
Bu durumda açık olmayan talimatlar (şartlar) itiraz edilen talimatların ekonomik amaçlarına en uygun düşen başka talimatlarla değiştirilmelidir.
Siparişi veren ile Pro-Tran arasında sözleşmeye dayanan ilişki uluslararası satın alma hukuku hariç olmak üzere sadece ve sadece Alman Hukukuna dayanır.
Her iki taraf için ifa yeri ve mahkeme yeri, yasal olarak izin verildiği ölçüde Pro-Tran 'nın ilgili yetkilisinin iş adresidir.

Durum: 01. Ocak 2003

 
 
Hızlı erişim:
Ana sayfa - çevirisi
Pro-Tran
Dot İrtibat adresleri
Ana sayfa - çevirisi
Pro-Tran
Dot İletişim kurma formu
Ana sayfa - çevirisi
Pro-Tran
Dot Telefonla aranma
Ana sayfa - çevirisi
Pro-Tran
Dot Yayınlayan
Ana sayfa - çevirisi
Pro-Tran
Dot Site haritası
 
PDF formatındaki Genel Ticari Koşul dosyasının indirilmesi
Ana sayfa çevirisi dosyasının açılması için Pro-Tran tarafından sağlanan Akrobat-Reader
 
 
 
 
 Başlangıç sayfası »
 İş fırsatları
 İşbirliği
 Teklif al
 Hizmetler »
 Taslak
 Çeviri
 Bilgiler »
 En iyi 20
 Diller
 Ülkeler
 Servis »
 Sık sorulan sorular
 Linkler
 İndirme bölümü
 Referenzen
 İrtibat »
 İletişim kurma formu
 Telefonla aranma
 Yayınlayan
 Genel Ticari Koşullar
 Site haritası
Bu sayfayı tavsiye ediniz
Tescilli marka © Pro-Tran - yapılan en son değişiklik 24.05.2004 - ziyaretçi: