Информация за Австрия от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Австрия

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Австрия

Флаг Австрия
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Vienna
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Republik Österreich
Официално кратко наименование   Австрия
Местно пълно наименование   Republik Oesterreich
Местно кратко наименование   Oesterreich
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Немски Стандарт
Брой говорещи във всички страни   98.000.000
други езици   Алемански, Асирийски Новоарамейски, Немски Стандарт, Фарси Западен, Френски, Гръцки, Кирманики, Курманжи, Полски, Романи Синте, Сърбохарватски, Словенски, Чешки, Турски, Унгарски, Валсер
Алтернативни наименования на езиците:   Alemannic
Диалекти:   Burgenland Croatian, High Alemannisch, Oberwart, Windisch
Алтернативни наименования на диалектите:   Hochalemannisch
     
Интернет:

   
Домейн   .at
Брой на потребителите на Интернет   3 Mio. (2000)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   37 (2000)
     
География:

   
Координати   47 20 N, 13 20 E
Площ на страната (km2)   83.858,0
Граници на страната (km)   2.562,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Euro
Автомобилен код   A
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   220 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   3,8% (2001*)
Обем на вноса (щ. д.)
  73 Mrd. (c.i.f., 2001)
Ръст на инфлацията   2,6% (2001)
     
Население:

   
Жители   8.169.929
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  16,4% (M: 686.205; F: 652.840)
  - 15 - 64 години
  68,2% (M: 2.814.866; F: 2.756.777)
  - 65 години и по-възрастни   15,4% (M: 484.313; F: 774.928)
Брой на работещите   4,3 Mio. (2001)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: