Информация за Холандия от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Холандия

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Холандия

Флаг Холандия
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Amsterdam; The Hague
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Königreich der Niederlande
Официално кратко наименование   Niederlande (Holland)
Местно пълно наименование   Koninkrijk der Nederlanden
Местно кратко наименование   Nederland
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Холандски
Брой говорещи във всички страни   20.000.000
други езици   Адигхе, Арабски Алжирски говорим, Арабски Марокански говорим, Арабски Туниски говорим, Асирийски Новоарамейски, Буру, Чалдеан Новоарамейски, Китайски, Юе, Фарси Западен, Фризийски Западен, Индустани Кариби, Холандски, Холандски жестомимичен, Индонезийски, Явайски, Кирманики, Курманжи, Малайски Амбонезе, Папиаменту, Романи Синте, Ромски Влашки, Сранан, Тамил, Тарифит, Турски, Туройо, Виетнамски, Влаамс
Алтернативни наименования на езиците:   Fries, Frysk, Hollands, Nederlands, Sign Language Of The Netherlands, Sln
Диалекти:   Bredas, Frans Vlaams, Kalderash, Lovari, Manouche, Town Frisian, Venlos, West Vlaams, Zeeuws
Алтернативни наименования на диалектите:   Vlaemsch, Zeaws
     
Интернет:

   
Домейн   .nl
Брой на потребителите на Интернет   8,7 Mio. (2001)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   52 (2000)
     
География:

   
Координати   52 30 N, 5 45 E
Площ на страната (km2)   41.526,0
Граници на страната (km)   1.027,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Euro
Автомобилен код   NL
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   413 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   1,9% (2001)
Обем на вноса (щ. д.)
  195 Mrd. (f.o.b., 2001*)
Ръст на инфлацията   4,5% (2001*)
     
Население:

   
Жители   16.067.754
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  18,3% (M: 1.502.687; F: 1.437.141)
  - 15 - 64 години
  67,9% (M: 5.548.188; F: 5.362.412)
  - 65 години и по-възрастни   13,8% (M: 913.020; F: 1.304.306)
Брой на работещите   7,2 Mio. (2000)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: