Информация за Люксембург от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Люксембург

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Люксембург

Флаг Люксембург
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Luxembourg
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Großherzogtum Luxemburg
Официално кратко наименование   Люксембург
Местно пълно наименование   Grand Duche de Luxembourg
Местно кратко наименование   Luxembourg
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Люксембургски
Брой говорещи във всички страни   300.000
други езици   Немски Стандарт, Френски, Италиански, Люксембургски, Португалски
Алтернативни наименования на езиците:   Frankish, Letzburgisch, Lëtzebuergesch, Luxembourgish, Luxemburgian, Luxemburgish, Moselle Franconian
Диалекти:  
Алтернативни наименования на диалектите:  
     
Интернет:

   
Домейн   .lu
Брой на потребителите на Интернет   100.000 (2001)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   8 (2000)
     
География:

   
Координати   49 45 N, 6 10 E
Площ на страната (km2)   2.586,0
Граници на страната (km)   359,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Euro
Автомобилен код   L
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   19,2 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   1,9% (2001*)
Обем на вноса (щ. д.)
  10,25 Mrd. (c.i.f., 2000)
Ръст на инфлацията   2,4% (2001*)
     
Население:

   
Жители   448.569
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  18,9% (M: 43.634; F: 41.164)
  - 15 - 64 години
  67% (M: 151.364; F: 149.156)
  - 65 години и по-възрастни   14,1% (M: 25.486; F: 37.765)
Брой на работещите   262.300 (2000)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: