Информация за Каймански острови от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Каймански острови

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Каймански острови

Флаг Каймански острови
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   George Town
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   0
Официално кратко наименование   Cayman Inseln
Местно пълно наименование  
Местно кратко наименование  
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Английски
Брой говорещи във всички страни   322.000.000
други езици   Каймански острови Английски, Английски, Хаити Креолски Френски, Испански
Алтернативни наименования на езиците:  
Диалекти:  
Алтернативни наименования на диалектите:  
     
Интернет:

   
Домейн   .ky
Брой на потребителите на Интернет   0
Брой на доставчиците на Интернет услуги   16 (2000)
     
География:

   
Координати   19 30 N, 80 30 W
Площ на страната (km2)   262,0
Граници на страната (km)  
     
Икономика:

   
Парична единица   Kaiman-Dollar
Автомобилен код   GB
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   1,18 Mrd. (1999*)
Ръст на промишлеността (%)  
Обем на вноса (щ. д.)
  457,4 Mio. (1999)
Ръст на инфлацията   2,3% (2000)
     
Население:

   
Жители   36.273
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  22% (M: 3.836; F: 4.156)
  - 15 - 64 години
  69,7% (M: 12.335; F: 12.929)
  - 65 години и по-възрастни   8,3% (M: 1.399; F: 1.618)
Брой на работещите   19.820 (1995)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: