Информация за Ирландия от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Ирландия

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Ирландия

Флаг Ирландия
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Dublin
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   0
Официално кратко наименование   Ирландия
Местно пълно наименование  
Местно кратко наименование  
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Галски Ирландски
Брой говорещи във всички страни   260.000
други езици   Английски, Галски Ирландски, Шелта
Алтернативни наименования на езиците:   Cant, Erse, Gaeilge, Gammon, Irish, Irish Traveler Cant, Sheldru, The Cant
Диалекти:   Connacht, Donegal, Leinster, Munster, North Hiberno English, South Hiberno English, Ulster
Алтернативни наименования на диалектите:  
     
Интернет:

   
Домейн   .ie
Брой на потребителите на Интернет   1,25 Mio. (2001)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   22 (2000)
     
География:

   
Координати   53 00 N, 8 00 W
Площ на страната (km2)   70.280,0
Граници на страната (km)   360,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Euro
Автомобилен код   IRL
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   104,7 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   6,5% (2001*)
Обем на вноса (щ. д.)
  49,5 Mrd. (f.o.b., 2001)
Ръст на инфлацията   4,9% (2001)
     
Население:

   
Жители   3.883.159
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  21,3% (M: 425.366; F: 403.268)
  - 15 - 64 години
  67,3% (M: 1.307.469; F: 1.305.038)
  - 65 години и по-възрастни   11,4% (M: 191.927; F: 250.091)
Брой на работещите   1,8 Mio. (2001)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: