Информация за Финландия от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Финландия

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Финландия

Флаг Финландия
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Helsinki
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Republik Finnland
Официално кратко наименование   Финландия
Местно пълно наименование   Suomen Tasavalta
Местно кратко наименование   Suomi
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Фински
Брой говорещи във всички страни   6.000.000
други езици   Немски Стандарт, Английски, Естонски, Фински, Фински Торнедален, Фински жестомимичен, Карелски, Ливви, Полски, Романи Кало Фински, Румънски, Руски, Саами Северен, Шведски, Сомали, Испански, Татарски, Турски, Виетнамски
Алтернативни наименования на езиците:   Aunus, Davvin, Fíntika Rómma, Gypsy, Livonkel, Northern Lapp, Saame, Suomea, Suomi, Viittomakieli
Диалекти:   Aland Islands Swedish, Central And North Pohjanmaa, Hame, Muly, Norgorod, Northern Karelian, Osrobothnian, Perapohja, Ruija, Savo, Sea Lappish, Setu, South Pohjanmaa, Southeastern Finnish, Southern Karelian, Southwest Finland Swedish, Southwestern Finnish, Standard Swedish, Tallinn, Tartu, Torne, Tver, Uusimaa Swedish, Vyrus
Алтернативни наименования на диалектите:   Dorpat, Finnish Karelian, Finnish Karjala, Kalinin, Mulgi, Northern Estonian, Reval, Savolax, Southern Estonian, Tatu, Tavast, Voru
     
Интернет:

   
Домейн   .fi
Брой на потребителите на Интернет   2,27 Mio. (2000)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   23 (2000)
     
География:

   
Координати   64 00 N, 26 00 E
Площ на страната (km2)   337.030,0
Граници на страната (km)   2.628,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Euro
Автомобилен код   SF
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   133,5 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   5,1% (2001)
Обем на вноса (щ. д.)
  31,2 Mrd. (f.o.b., 2001)
Ръст на инфлацията   2,6% (2001*)
     
Население:

   
Жители   5.183.545
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  17,9% (M: 471.920; F: 454.082)
  - 15 - 64 години
  66,9% (M: 1.752.493; F: 1.717.544)
  - 65 години и по-възрастни   15,2% (M: 306.216; F: 481.290)
Брой на работещите   2,6 Mio. (2000*)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: