Информация за Дания от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Дания

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Дания

Флаг Дания
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Copenhagen
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Königreich Dänemark
Официално кратко наименование   Дания
Местно пълно наименование   Kongeriget Danmark
Местно кратко наименование   Danmark
Предишно/и наименование/я  
     
Езици:

   
Официален език на страната   Датски
Брой говорещи във всички страни   5.326.000
други езици   Датски, Немски Стандарт, Английски, Фароезе, Фарси Западен, Фризийски Западен, Инуктитут Гренландия, Иу Миен, Кирманики, Сканиан, Турски
Алтернативни наименования на езиците:   Central Danish, Dansk, Eastern Danish, Føroyskt, Sjaelland
Диалекти:   Blekingska, Bornholm, Hallaendska, Skånska
Алтернативни наименования на диалектите:  
     
Интернет:

   
Домейн   .dk
Брой на потребителите на Интернет   2,93 Mio. (2001)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   13 (2000)
     
География:

   
Координати   56 00 N, 10 00 E
Площ на страната (km2)   43.094,0
Граници на страната (km)   68,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Dänische Krone
Автомобилен код   DK
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   149,8 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   1% (2001*)
Обем на вноса (щ. д.)
  44,1 Mrd. (f.o.b., 2001)
Ръст на инфлацията   2,4% (2001*)
     
Население:

   
Жители   5.368.854
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  18,7% (M: 514.589; F: 488.121)
  - 15 - 64 години
  66,4% (M: 1.806.722; F: 1.760.149)
  - 65 години и по-възрастни   14,9% (M: 334.599; F: 464.674)
Брой на работещите   2,856 Mio. (2000*)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: