Информация за Бангладеш от Pro-Tran

Тема на тази страница: Страни Информация - Бангладеш

Български
Немски
Английски
Френски
Италиански
Португалски
Полски
Руски
Испански
Китайски
Турски
Светът говори Pro-Tran
 
Главна страница » Оферта Дейности » Информация » Услуги » Контакт »
   
 

Страни Информация

 
Търсене:
 
 

Бангладеш

Флаг Бангладеш
   
  Покажи флага
   
  Покажи географската карта
 
   
Столица:   Dhaka
     
Наименования на страната:

   
Официално пълно наименование   Republik Bangladesch
Официално кратко наименование   Бангладеш
Местно пълно наименование  
Местно кратко наименование  
Предишно/и наименование/я   Ost Pakistan
     
Езици:

   
Официален език на страната   Бенгали
Брой говорещи във всички страни   189.000.000
други езици   Араканезе, Асамезе, Бенгали, Бурма, Чакма, Чин Ашо, Чин Бавм, Чин Фалам, Чин Хака, Чин Кхуми, Читагониан, Дарлонг, Гаро, Гуярати, Хажонг, Хинди, Хо, Индуски жестомимичен, Кхази, Коч, Кок Борок, Курукс, Лушаи, Мейтей, Мру, Мундари, Ория, Панджаби Източен, Панкху, Раджбанши, Рианг, Задри, Садри Ораон, Сантали, Шенду, Силхети, Тангчангиа, Типерра, Урду, Усуи
Алтернативни наименования на езиците:   Banga-bhasa, Bangala, Bangla, Chittagonian Bengali, Cossyah, Dalong, Khasie, Khassee, Khieng, Khyen, Khyeng, Khyeng, Kyi, Lei, Magh, Maghi, Мару, Mogh, Mro, Mrung, Mrung, Murung, Niopreng, Oraoan, Sandu, Shandu, Sylheti, Sylhetti Bangla, Tanchangya, Tippera-bengali, Tipperah, Tippurah, Tipra, Tipura, Triperah, Tripura, Unshoi, Unsuiy, Ushoi, Usipi
Диалекти:   Abeng, Achik, Bahe, Banai, Bomang, Borail Sadri, Chittagong, Chorei, Debbarma, Dulien, Halam, Harigaya, Hasada', Jamatia, Kamari-santali, Karmali, Kera', Khami, Кхази, Khimi, Klangklang, Lai, Latar, Lemyo, Lohari-santali, Lyngngam, Махали, Manjhi, Marma, Matu, Minbu, Мисо, Mokkan Tila Sadri, Naguri, Ngala, Ngente, Noatia, Nurpur Sadri, Paharia, Rakhine, Ралте, Рианг, Rohinga, Sandoway, Satpariya, Shonshe, Thayetmyo, Tintekiya, Uchai Sadri, Wanang, War, Yindu, Zanniat, Zokhua
Алтернативни наименования на диалектите:   Akyab, Cherrapunji, Khole, Lngngam, Mahle, Morma, Rakhain, Thlantlang, Tipra, Yakhain, Yindi
     
Интернет:

   
Домейн   .bd
Брой на потребителите на Интернет   30.000 (2000)
Брой на доставчиците на Интернет услуги   10 (2000)
     
География:

   
Координати   24 00 N, 90 00 E
Площ на страната (km2)   144.000,0
Граници на страната (km)   4.246,0
     
Икономика:

   
Парична единица   Bangladeschischer Taka
Автомобилен код   BD
Брутен вътрешен продукт (щ. д.)   230 Mrd. (2001*)
Ръст на промишлеността (%)   6,2% (2001*)
Обем на вноса (щ. д.)
  8,7 Mrd. (2001)
Ръст на инфлацията   5,8% (2000*)
     
Население:

   
Жители   133.376.684
Възрастова структура (%)    
  -   0 - 14 години
  33,8% (M: 23.069.242; F: 21.995.457)
  - 15 - 64 години
  62,8% (M: 42.924.778; F: 40.873.077)
  - 65 години и по-възрастни   3,4% (M: 2.444.314; F: 2.069.816)
Брой на работещите   64,1 Mio. (1998)
 
 
 
 Главна страница »
 Работа
 Коопериране
 Оферта
 Дейности »
 Концепция
 Преводи
 Информация »
 Топ 20
 Езици
 Страни
 Услуги »
 Често задавани въпроси
 Линкове
 Изтегляне
 Контакт »
 Формуляр за контакт
 Телефонна връзка
 Импресия
 Общи условия
 Карта на сайта
Препоръчайте тази страница
Copyright © Pro-Tran - Последно изменение 07.03.2004 - Посетители: